DR N. MED. MICHAŁ NIEMYJSKI
SPECJALISTA ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU