Medycyna sportowa
urazy sportowe

Diagnostyka i leczenie
urazów sportowych

MEDYCYNA REGENERACYJNA

  • Terapia osoczem bogatopłytkowym, czynnikami wzrostowymi, PRP
  • Wiskosuplementacja kwas hialuronowy
  • Regeneracja chrząstki Chondrofiller
  • Terapia Komórkami mezenchymalnymi,macierzystymi Zimmer Biomet BioCue
USG ortopeda Piotrków Trybunalski Bełchatów

BARK

  • Konflikt podbarkowy , zespół ciasnoty podbarkowej, impingement podbarkowy
  • Uszkodzenie stożka rotatorów: uszkodzenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego , uszkodzenie ścięgna mięśnia podgrzebieniowego , uszkodzenie ścięgna mięśnia podłopatkowego
  • Tendinopatia/ entezopatia stożka rotatorów
  • Niestabilność stawu łopatkowo-ramiennego: uszkodzenie obrąbka
  • Nawrotowa niestabilność barku
  • Niestabilność bicepsa , uszkodzenie SLAP
  • Uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
  • Bark zamrożony
  • Zespół bolesnego barku
  • Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego
  • Wapniejące zapalenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego/ stożka rotatorów
  • Uszkodzenie ścięgna mięśnia piersiowego

BIODRO

  • Konflikt udowo-panewkowy  FAI : kleszczykowy PNCER FAI, krzywkowy CAM FAI
  • Uszkodzenie obrąbka stawowego
  • Biodro trzaskające zewnętrzne
  • Biodro trzaskające wewnętrzne
  • Martwica głowy kości udowej

ŁOKIEĆ

  • Zespół łokcia tenisity
  • Zespół łokcia golfisty
  • Zespół rowka nerwu łokciowego
  • Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego
  • Uszkodzenie dalszego przyczepu bicepsa

NADGARSTEK

  • Zespół cieśni kanału nadgarstka
  • Choroba de Quervaina
  • Uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej
  • Złamanie kości łódeczkowatej
  • Złamanie  kości w obrębie nadgarstka

KOLANO

  • Kolano biegacza
  • Kolano skoczka
  • Choroba Osgood-Schlatter
  • Uszkodzenie  łąkotki
  • Uszkodzenie zmęczeniowe/przeciążeniowe łąkotki
  • Torbiel łąkotki
  • Łąkotka tarczowata
  • Skręcenie i uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego
  • Uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego MCL
  • Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego  ACL
  • Uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego   PCL
  • Uszkodzenie więzadła pobocznego strzałkowego LCL
  • Uszkodzenie więzadła rzepkowo-udowego MPFL
  • Zwichnięcie rzepki
  • Niestabilność stawu rzepkowo -udwowego
  • Zespół fałdu przyśrodkowego
  • Zapalenie kaletki przedrzepkowej
  • Zapalenie kaletki ,, gęsiej stopy’’
  • Zapalenie kaletki gęsiej stopy
  • Tendinopatia/entezopatia więzadła rzepki i rozcięgna mięśnia czworogłowego

STAW SKOKOWY I STOPA

  • Uszkodzenie/zerwanie  ścięgna Achillesa
  • Zapalenie kaletki ścięgna Achillesa
  • Tendinopatia, zmiany przeciążeniowe ścięgna Achillesa
  • Ostre zapalenie ścięgna Achillesa
  • Przewlekłe zapalenie ścięgna Achillesa
  • Deformacja Haglunda
  • Niewydolność ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
  • Zapalenie rozcięgna piętowego
  • Niestabilność ścięgien strzałkowych
  • Skręcenie stawu skokowego
  • Niestabilność stawu skokowego
  • Uszkodzenie ATFL -więzadła strzałkowo-skokowego
  • Uszkodzenie CFL- więzadła strzałkowo-piętowego
  • Złamanie zmęczeniowe kości w obrębie stopy

ORTOPEDA